0 %

O "SEZIMÁCKÉ GYMNASTICE"

O gymnastice se zmiňují slavní autoři již v době antiky. V dnešní podobě však sportovní gymnastika vznikla až v 19. stolení v Německu a také v Čechách. V Sezimově Ústí se tomuto sportu věnujeme od roku 1950.

0 +
...let cvičíte s námi.

Sportovní gymnastika v Sezimově Ústí má historii, tradici i sportovní úspěchy. Jsme jeden z velkých gymnastických oddílů v ČR, a proto nás znají příznivci tohoto sportu nejen v našem městě. Účastníme se pravidelně krajských i republikových závodů jednotlivců i družstev. Přečtěte si na této stránce více o tom, čemu se věnujeme, a jak se cvičí gymnastika v SÚ. 

0 +
...trenérů je tu pro vás.
Gymnastická průprava

Hlava, ruce, nohy, kolena, špičky. Kdo koordinaci pohybu nemá, na závodech body marně hledá!

Cvičení na nářadí

Prostná, kladina, hrazda, kruhy, bradla, přeskok, kůň našíř. A teď si dám nářadí, budu první v pořadí!

Stretching | Protahování

Rozštěp, provaz, placka, most, ypsilonka. Kdo na špičky si nesáhne, hned ho trenér protáhne!

Zpevňování | Posilování

Klik, dřep, skok, otočka, podpor ležmo za rukama upravit. Tělo tu rychle sílí, docílíme toho pílí!

KDE JSME SE TU VZALI?

Ne vždy je historie předurčena k zapomnění. My si vážíme toho, co máme, protože víme, že to vše vzniklo odhodláním a pílí nejen nás, ale i našich předchůdců. Sportovní gymnastika má v Sezimově Ústí dlouhou tradici a dokud budeme mít kde cvičit a koho cvičit, tak to potáhneme dál. Děkujeme!

Sportovní gymnastika v Sezimově Ústí se začala organizačně rozvíjet ve druhé polovině roku 1950. Do té doby se cvičilo v Sokole v Sezimově Ústí, který byl založen v našem městě v roce 1946. Postupem doby se v Sokole omezovalo cvičení na nářadí a podporovaly se všeobecné zaměřené sportovní aktivity. Tím se nářaďovcům znemožňovalo zdokonalovat se ve svých dovednostech, přestože tu byla řada velice dobrých cvičenců i bývalých závodníků.

Pro stálé omezování nářaďového tělocviku v normálních hodinách tělocviku se od září 1950 začala sportovní gymnastika rozvíjet samostatně. Nejprve ještě paraleleně se Sokolem na průmyslové škole, v jediné to tělocvičně v Sezimově Ústí. Již začátkem roku 1951 ale došlo k odtržení gymnastikých družstev od Sokola a k založení samostatného oddílu. V témže roce se pak cvičení přesunula do nově dostavené tělocvičny jedenáctileté národní školy. Tréninky vedli: Josef Půlpán (vedoucí oddílu), Antonín Čekal (vedoucí dorostu), Jindra Cupák (vedoucí mužů), Augustín Valouch (vedoucí žáků), Božena Půlpánová (vedoucí ženských složek). Oddíl měl v té době 70 členů.

Pro reorganizaci tělovýchovy se cvičení žáků a žákyň převedlo na školy do sokolských družin a tím se náš oddíl nemohl intenzivně starat o řádnou výchovu a trénink našeho gymnastického žactva. Někteří přihlášení starší členové oddílu se vrátili do všeobecných cvičebních hodin Sokola. Pravidelný trénink oddílu se konal již jen dvakrát v týdnu pro naprostý nedostatek volných hodin v tělocvičně a tím byla snížena naše práce s mládeží na minimum.

Po další reorganizaci, tentokrát v závodě Kovosvit a tělocvičného hnutí, v organizaci ČSO poněkud tělocvičný ruch upadl. Oddíl sportovní gymnastiky závodní jednoty Sokol v Táboře úplně zanikl a tak v táborském okrese byl v činnosti jen oddíl SG Sokol Kovosvit v Sezimově Ústí s 27 členy oddílu. Přes velice ztížené podmínky si vedl oddíl celkem dobře a zúčastňoval se všech tělocvičných akademií a veřejných cvičení pořádaných naší tělocvičnou jednotou a táborským okresem.

V roce 1954 dostal náš oddíl nový název, Tělovýchovná jednota Spartak Sezimovo Ústí. Od té doby se stav členů v našem oddíle stále zvyšoval, v roce 1962 měla naše jednota dokonce 229 členů. Sezimoústecké gymnastky a gymnasté se od založení oddílu zúčastňují závodů v našem kraji, mimo něj i v zahraničí a jsou velice úspěšní. V roce 1965 získali naši závodníci 10 titulů krajských přeborníků, 20 titulů okresních přeborníků, 21 titulů přeborníků TJ Spartak Sezimovo Ústí a 1 titul ČSSR přeborníka odborných učilišť.

Prvním předsedou oddílu byl Břetislav Bešťák, který se však brzy z města odstěhoval a funkci předsedy po něm převzal Augustin Valouch a po té Josef Půlpán, který vedl oddíl téměř 20 let. Po jeho odchodu se ve funkci předsedy vystřídalo několik dalších členů oddílu. Byli to Jan Hroník, Pavel Huňal, Čestmír Cepák, Eva Rajková, Petr Švejda a nakonec v současné době vede oddíl vůbec nejmladší předsedkyně – Michaela Drdová,  bývalá velmi úspěšná cvičenka. Družstva byla nejdříve pod vedením zkušených cvičitelů Sokola – Augustina Valoucha, Jindřich Cupáka, Josefa Půlpána a Boženy Půlpánové. Posléze již štafetu přebrali kvalifikovaní trenéři, často byvalí odchovanci oddílu. Např. Karel Havlík, Marie Tupá, Anděla Ederová – Turečková, Miloš Havelka, Vladimír Kollmann, Eva Rajková – Satorová, Jaroslav Včelák, Čestmír Cepák, Zdena Kašíková – Valouchová a mnoho dalších, z nichž některé můžete v tělocvičnách potkat ještě i dnes.

Dnešnímu cvičení ZDAR… NAZDAR!

Autorkou původních textů je trenérka Eva Rajková. Čerpáno z kroniky SG vedené býv. předsedou Josefem Půlpánem. Upravil Filip Dvořáček.